Comprender, 2004

Ceñir, abrazar, rodear por todas partes. Contener e incluir. Entender y penetrar.

38